Gyakran Ismételt Kérdések

 • Miben segít Nekem a Vásárlói gondoskodás szolgáltatás?

  A hibabejelentést követően gondoskodunk Ön helyett a meghibásodott készülék javításáról és szállításáról, szükség esetén a kicseréléséről. A Vásárlói gondoskodás keretében átvállaljuk Öntől a kijavítással, illetve kicseréléssel járó ügyintézési teendőket, illetve - biztosítónk közreműködésével - vállaljuk a szerződés terjedelmére és időtartamára, azaz adott esetben a termék gyártója által vállalt jótállás keretein kívül és a jótállási időn túl felmerülő javítási vagy csere költségek fedezését. (A készülék megvásárlását ill. a Vásárlói gondoskodás Szolgáltatási Szerződés megkötését követően - részletesen lásd a Vevőtájékozatókban.)

 • Mit kell tennem, ha elromlott a készülékem?

  Önnek csak fel kell hívnia a készülék megvásárlásával egyidejűleg kötött Szolgáltatási Szerződésen lévő telefonszámot (lásd alább), melyen munkatársunk rögzíti a hibabejelentést és intézkedik a hibaelhárítás mielőbbi megszervezéséről. A hatékonyabb segítségnyújtáshoz a Szolgáltatási Szerződésen feltüntetett TESCO Vásárlói gondoskodás szerződésszámra szüksége lesz.

 • Mikor és hogyan érhetem el ezt a szolgáltatást?

  Telefonos ügyfélszolgálat elérhetősége hétfőtől péntekig 9 és 18 óra között a 06 (30) 281-6877-es számon.

  Hibabejelentés a weblapon: www.tescoszolgaltatasok.hu, e-mailen: hibabejelentes@businessbox.hu

 • Kell-e fizetnem a javításért?

  Nem. Szolgáltatásunk keretein belül Önnek a javítás díjmentes. Amennyiben pedig készüléke még garanciális, és a jótállás keretében javítható, úgy a költségeket a forgalmazó (gyártó) állja. (Szolgáltatásaink esetleges korlátozásáról lásd: a Vevőtájékoztatóinkat és az Általános Szolgáltatási Feltételeinket)

 • Be kell-e szállítanom az elromlott készüléket?

  A 10 kilogramnál nehezebb készülékeket nem kell szállítani. Az ilyen készülékeket igyekszünk a helyszínen, az Önnel előzetesen egyeztetett időpontban megjavítani. Amennyiben a helyszínen ez nem lehetséges, akkor mi magunk gondoskodunk a készülék el- és visszaszállításáról is.

 • Mire vonatkozik a szolgáltatás?

  A rendeltetésszerű használat mellett felmerülő hibákon túl, EXCLUSIVE szolgáltatásunk a kívülről ható, előre nem látható balesetek következtében fellépő működési hiba elhárítására is kiterjed.

 • Mire nem vonatkozik a szolgáltatás?

  Segítségnyújtási szolgáltatásunk (javítás megszervezése) fenntartása mellett a Business Box nem vállalhatja a javítás ill. csere költségeit pl. az alábbi esetekben:

  Az Általános Szolgáltatási Feltételekben részletesen meghatározott okból bekövetkező meghibásodás, vagy működésképtelenné válás esetén, a készülék szállítási-, javítási-, illetve szükség esetén csereköltségeit Ön köteles viselni.

  Ilyenek például:

  • Bármilyen külső behatás (ez nem vonatkozik az EXCLUSIVE szolgáltatásunkra),
  • Szándékos rongálás, vagy súlyos gondatlanság okozta hibák (súlyos gondatlanságnak minősül pl.: a Használati Útmutatóban foglaltak be nem tartása),
  • A készülék működését nem befolyásoló esztétikai hibák ill. ha nem található működési hiba,
  • Kiegészítő és elhasználódó/kopó alkatrészek meghibásodásai (pl. távirányító, akkumulátor, vezetékek, valamint a tinta-, és lézernyomtatók elhasználódó egységei, stb.),
  • Elektronikus adatfeldolgozó berendezésen vagy adathordozó eszközön tárolt adatok, állományok törlése, elveszése okán keletkezett hibák
  • A készülék üzembe-, újra üzembehelyezése, rendszeres karbantartása, szervízelése, beállítása, ellenőrzése, módosítása, tisztítása, szétszerelése, átalakítása, túlterhelése, túladagolása okozta meghibásodások;
  • A készülék nem háztartási jellegű vagy külföldi használata során keletkezett hibák,
  • Tartós időjárási hatások miatti meghibásodások, melyekkel az évszak és a helyi viszonyok alapján számolni kell, vis major.

  Figyelem! Azon esetek teljes körű megismeréséhez, melyek esetén a készülék javítási, szállítási és csereköltségei Önt terhelik, kérjük olvassa el figyelmesen az Általános Szolgáltatási Feltételeket!

 • Mi történik, ha a készülék nem javítható?

  Amennyiben készüléke olyan károsodást szenvedett, ami nem javítható, akkor kicseréljük azt egy ugyanolyan készülékre, amennyiben pedig ez már bármely okból nem lehetséges, akkor egy műszakilag azonos színvonalú új készülékre.

 • Mi történik a szolgáltatással a készülék cseréje esetén?

  Figyelem! A készülék cseréje esetén (de ide nem értve a forgalmazó általi garanciális cserét) a TESCO Vásárlói gondoskodás a kicserélt készülékre vonatkozóan megszűnik. Ön azonban jogosult az új készülékre vonatkozóan ismételten megvásárolni a TESCO Vásárlói gondoskodást. A készülék forgalmazó általi garanciális cseréje esetén, a cseretermék Önnek való átadásától, a TESCO Vásárlói gondoskodás a lecserélt készülékre vonatkozó Szolgáltatási Szerződés eredeti időtartamának lejáratáig és változatlan feltételekkel a cseretermékre is kiterjed.

 • Vásárolhatok-e utólag ilyen szolgáltatást?

  Igen, utólag, a termék megvásárlását követően is van lehetősége a szolgáltatásaink valamelyikét megvásárolni, de csupán olyan készülékekre, amelyeknek legalább 60 nap van hátra a gyártó vagy kereskedő által biztosított jótállási időből.

 • Hányszor javíttathatom meg a készülékemet?

  Mechanikai hiba, vagy véletlenszerű meghibásodás esetén korlátlan esetben. Ugyanakkor a Business Box fenntartja magának a jogot, hogy a javítás vagy csere indokoltságáról szóló döntést szakértőnk hozza meg.

 • Bármely termékre meg lehet vásárolni a szolgáltatást?

  Azon termékek köréről, melyre a szolgáltatás jelenleg igénybe vehető, kérjük érdeklődjön az értékesítési pontokon, az áruházakban! Bizonyos termékekre jelenleg nem vonatkozik ez a szolgáltatás, mint pl. a mobil-telefonokra, a fényképezőgépekre és a videokamerákra. Egyes gyártók termékeire a Vásárlói gondoskodás jelenleg nem vehető igénybe.

© 2013. Business Box Kft. Minden jog fenntartva.